Kronika


OBDOBÍ OSLAV DVANÁCTIDENNÍ

Období od předvečera Vánoc, u nás Štědrý den, po 6. leden – FOTA, u nás na Tři krále, se v Řecku nazývá DVANÁCTIDENNÍ.

Nejznámějším novoročním zvykem je koledování. V předvečer Nového roku, u nás na Silvestra, děti i dospělí chodí od domu k domu a zpívají koledy.

Koledy se řecky řeknou KALANDA pochází to z latinského calendea označení pro první dny v měsíci. Kalanda jsou písně s církevní tématikou, zpívané většinou dětmi při příležitosti velkých církevních svátků. Opěvují v první řadě daný svátek, ale zároveň i pána domu a jeho rodinu. Hudebním doprovodem bývají triangly, různé druhy bubínků a mnoho dalších druhů nástrojů.

Členové uměleckého a hudebního oddělení Lycea posílají všem přátelům a obdivovatelům řecké tradiční kultury hudební dárek – koledu z ostrova Patmos s názvem Dobrý den, řecky  KALIMERA.


NIKOLAOS

6. prosince má svátek Mikuláš. Jméno Mikuláš je řeckého původu a zní Nikoláos. Později bylo N změněno na M. Svatý Nikoláos je patronem řeckého námořnictva a znamená „vítězství lidu“. V Lyceu máme čtyři členy, kteří jsou nositelé tohoto jména. Prvním z nich je čestný člen Lycea Nikos Petroulias, lektor řeckých tanců z Lycea Řekyň Kalamata, druhý Nikos Panatsis je členem Tanečního souboru Lycea Řekyň v ČR a hráčem na řecký hudební nástroj buzuki, třetí je významný člen Lycea Nikos Kuluris, vedoucí hudebního souboru Nisos a kvartet uzavírá organizační vedoucí Lycea Nikos Vasiliu z Bohumína. „CHRONIA POLA NIKO“!

ŽIJEME V JEDNOM MĚSTĚ
Pozvánka

4. 12. 2008 v 19:00 hodin v divadle Reduta v Brně představí oddělení umělecké a hudební výchovy Lycea řecké koledy v rámci tradičního předvánočního koncertu souborů, kroužků a sólistů národnostních menšin žijících a působících ve městě Brně. Koncert pořádá Slovenské folklorní sdružení Púčik pod záštitou primátora Statutárního města Brna Romana Onderky, s podporou Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

BRNĚNSKÉ SVĚTY
http://www.brnenske-svety.cz

27.11.2008 ve 20:00 hodin v Brně, v kavárně Trojka v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská ul. 9 představí Taneční soubor Lycea Řekyň tance a písně z oblasti Thrákie. Pořadatelé multikulturního festivalu brněnských národnostních menšin doufají, že festival přispěje k překonávání hranic mezi „rozenými Brňáky“ a těmi „přistěhovalými z ciziny“.TANEC V ANTICKÉM ŘECKU

Staří Řekové věřili, že tanec byl vynalezen bohy a proto si ho spojovali se svými náboženskými obřady a uctívacími ceremoniály. Věřili také, že tancování je dar, jenž patří jen vyvoleným, kteří se díky boží vůli v momentě naučili tancovat. Autorem článku Tanec v antickém Řecku je Alexandr Knápek. Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách ANTIKA.


OSUDY ČESKÝCH ŘEKŮ

24. 10. 2008 v 18:00 druhý program České televize vysílá unikátní dokument řeckého režiséra George Agathonikiadise, který mapuje osudy řeckých dětí po nuceném exodu za občanské války v Řecku. Řecký speciál uvádí Kosmopolis při příležitosti řeckého státního svátku, slaveného 28. října, jako každoroční připomínku odporu Řeků proti italské fašistické okupaci. Stránky pořadu, který je průvodcem světem pozoruhodných kultur a odlišného životního stylu, přinášející reportáže, portréty a aktuality z multikulturní společnosti můžete shlédnout zde.

ŘECKÝ PODZIM - PŘEHLÍDKA ŘECKÉHO FILMU 1953 – 2007

13. 10. 2008 byla v pražském kině Ponrepo zahájena přehlídka řeckého filmu. Přehlídka, kterou připravil Národní filmový archiv ve spolupráci s Řeckým filmovým archivem, zahrnuje čtyři desetiletí uměleckého rozvoje moderní řecké kinematografie po druhé světové válce. Výběr konkrétních snímků odráží inovace jak v komerčních žánrech, tak v intelektuálnějším pojetí filmového média, které bylo prosazováno hned několika generacemi filmařů. Přehlídka potrvá do 3. 11. 2008.

KURZY ŘECKÝCH TANCŮ

Oddělení rytmické výchovy Lycea a asistenti řeckých tanců Maria Chinoporu, Denisa Valášková, Sára Vasiliu a Jan Kramný oznamují zahájení kurzů řeckých tanců v Brně a Ostravě pro veřejnost a přátele řecké kultury. Řecké tance jsou kruhové, vhodné pro všechny věkové kategorie. V základním kurzu se naučíte 6 – 8 tanců, které se tančí na území celého Řecka. Další informace najdete v části TANCE.
60. VÝROČÍ TRAGICKÉHO EXODU Z ŘECKA

Centrum publicistiky a dokumentu televizního studia Ostrava České televize připomíná 60. výročí tragického exodu z Řecka v magazínu Babylon. Stránky pořadu o životě národnostních menšin, cizinců a Čechů v zahraničí a dokument můžete shlédnout zde.REGIONY ŘECKA – OSTROVY SEVEROVÝCHODU EGEJSKÉHO MOŘE
Pozvánka

4. 10. 2008 ve 20:00 hodin ve společenském sále DOMINIK v Brně, Dominikánská ul. 15 – 19 představí Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR tance a písně z ostrovů Egejského moře v rámci řeckého večera s hudebním souborem Akropolis, který pořádá nadační fond Hellenika v rámci cyklu s názvem Regiony Řecka. Originální projekt zaštiťuje velvyslanec Řecké republiky, jeho excelence Constantinos Kokossis.
ROMÁN VIVIAN AVRAAMIDOU PLOUMBI

Nakladatelství Baronet a.s. vydalo román Vivian Avraamidou Ploumbi Až spadne černý závěs v českém překladu pod názvem Zaváto v písku. Autorka, která je významnou členkou Lycea, získala za dramatický příběh z nejtěžšího období moderních kyperských dějin v roce 2004 Státní cenu za literaturu MŠK Kyperské republiky. Knihu si můžete objednat zde.

KURZY ŘECKÉHO JAZYKA PRO VEŘEJNOST

Ústav klasických studií Masarykovy univerzity v Brně pořádá v akademickém roce 2008/2009 kurzy novořeckého jazyka pro veřejnost. Kurzy jsou koncipovány tak, aby si posluchači osvojili základy novořečtiny a byli schopni vést jednoduchou konverzaci v tomto jazyce. V rámci jazykové výuky se seznamují také s řeckou kulturou, historií a současnými reáliemi, a vytváří si tak povědomí o celkovém obrazu dnešního Řecka. V Praze probíhají kurzy v Jazykové škole hlavního města Prahy. Výuku řeckého jazyka v Bruntále, Krnově, Opavě a Městě Albrechticích organizuje jazyková škola ARISTEA. V Ostravě je řecká škola na zámku Poruba. Novinku, výuku novořečtiny online v celé České republice, nabízí Monika Sulasová.X. MFSF JÁNOŠIKŮV DUKÁT
http://www.janosikovdukat.fos.cz

2.8.2008 od 16:00 do Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm přinese Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR řeckou atmosféru do programu Žijeme v jedné zemi, v rámci Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkův dukát. Ředitelem jubilejního desátého ročníku festivalu je Dr. Vlastimil Fabišík.


17. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV 2008
http://www.festivalkrumlov.cz

26.7.2008 od 20:30 v Pivovarské zahradě představí Lyceum Řekyň v ČR tance, hudbu a písně slunného Řecka v rámci řeckého národního večera, společně s Marthou a Tenou Elefteriadu a hudebním souborem NISOS. Festival se koná za laskavé podpory finančních partnerů a přispění Ministerstva kultury, Jihočeského kraje a města Český Krumlov. Svým jménem ho zaštiťuje prezident ČR, ministr kultury, ministr průmyslu a obchodu a velvyslanci zemí zúčastněných interpretů.
Už před více než dvěma tisíciletími přišel Pythagoras na to, že „Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme“. Pořadatelé věří, že jejich „festivalová studnice“, ze které tento lék čerpají, nikdy nevyschne.PRAŽSKÉ FOLKLÓRNÍ DNY
http://www.praguefestival.cz/folklorecz.htm

17. – 20. 7. 2008 pořádá Millennium Travel 2. ročník mezinárodního festivalu Pražské folklorní dny. Folklorní soubory z celé Evropy budou vystupovat na Staroměstském náměstí, Ovocném trhu a v Paláci Flora. Řecký folklor představí tři soubory, a to Cultural and Athletic Society "Kapetan Mitrousis", Attica Folklore & Cultural Association, Cultural Group "King Alexander" of Papagianni – Florina. Kypr bude zastoupen souborem Culture Association of Electricity Authority of Cyprus Personnel.OSLAVY 60. VÝROČÍ PŘÍCHODU ŘEKŮ DO ČR
http://www.vyroci60.estranky.cz

28.6.2008 od 14:00 hodin v Kulturním domě města Ostravy se Lyceum Řekyň v ČR zúčastní kulturního a společenského programu k 60. výročí příchodu Řeků do České Republiky. Přehlídku tanečních, pěveckých a hudebních souborů řecké diaspory zahájí v divadelním sále Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR v unikátní sestavě vynikajících tanečníků, pocházejících z Bohumína, Brna, Karviné, Krnova, Ostravy, Prahy a Třince. Představení písní a tanců z Epiru bude doprovázet hudební soubor NISOS. Oslavy připravila Asociace řeckých obcí v ČR.


LOGO 60. VÝROČÍ PŘÍCHODU ŘEKŮ DO ČR

Autorkou loga je Mgr. Sofie Prusali, členka Lycea Řekyň z Ostravy, která ke své tvorbě uvedla: „Nakreslila jsem dítě držící větvičku olivovníku a lípy, jako symbol příchodu Řeků do Československa. Dítě symbolizuje nevinnou oběť občanské války a zároveň nový začátek. Příběh řeckých dětí, které zde přišly z chudobného a občanskou válkou postiženého Řecka je mi blízký a dojemný. Ráda jsem toto logo vytvářela, protože to byla pro mne citová záležitost. Myslím, že každý pochopí, co jsem myslela větvičkou lípy a olivovníku - přijímáme nový domov v této zemi, ale zároveň si v srdci uchováváme svou vlast. Jednoduchá modrobílá barevnost symbolizuje barvy naší státní vlajky. S písmem a prací na počítači mi pomohla moje sestra Marie. Jsem ráda, že tento návrh zvítězil a těším se až se objeví moje kresba chlapečka na plakátech 60. výročí příchodu Řeků do Československa."

BABYLONFEST
http://www.kultura-brno.cz/babylonfest

14.6.2008 v 16:00 hodin v Brně, na nádvoří Staré radnice, Radnická 6 povedou učitelé a asistenti Lycea workshop řeckých tanců, určený široké veřejnosti, s cílem upozornit návštěvníky festivalu a brněnské spoluobčany na možnost přihlášení se do kurzů řeckých tanců pro přátele řecké kultury. Festival je projektem Evropského roku mezikulturního dialogu, který připravil Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna. Babylonfest pořádá Brněnské kulturní centrum pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.


PROLÍNÁNÍ KULTUR ANEB ZNÁME SE NAVZÁJEM

7.6.2008 od 10:00 hodin v Karviné, na Masarykově náměstí představí Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR ve třech programech taneční repertoár z oblasti Epiru a Peloponésu. Festival národnostních menšin pořádá Městský dům kultury Karviná.


MOSTY MEZI NÁMI

1.6.2008 ve 12:00 hodin v Brně, na velkém nádvoří hradu Špilberk představí Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR tance z oblasti Thrákie v programu Mosty mezi námi. Komponovaný program připravil nadační fond NIKÉ ve spolupráci s reklamní společností SNIP & CO v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy.


NÁVRATY KE KOŘENŮM Pozvánka

31.5.2008 od 10:00 hodin v prostorách domu pánu z Kunštátu v Brně, Dominikánská ul. 9 se Lyceum Řekyň v ČR zúčastní celodenního setkání národnostních menšin Jihomoravského kraje. Správní rada Lycea připravila materiály pro výstavu „Různorodost etnik v Jihomoravském kraji a členové oddělení svátků a recepcí vybrali gastronomické speciality pro ochutnávku z řecké kuchyně. Bohatý program připravilo oddělení národních tanců pro koncert „U nás je to tak“, pro průvod městem „Řeka radosti“ a galaprogram „Návraty ke kořenům“. Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR představí tance a písně z oblasti Thrákie. Tanečníci obléknou mužské kroje z oblasti Anatoliki Romilia Kavakli, zhotovené v krejčovských dílnách Lycea Řekyň v Athénách a tanečnice ženské kroje Metaxades z nadačního jmění fondu Hellenika. Šesté multietnické setkání připravila Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje.

ŘECKÝ VEČER ABSOLVENTŮ Pozvánka

2. 5. 2008 v 19:00 hodin v Ostravě, v sále Zámku Poruba se uskuteční řecký večer absolventů kurzu řeckých tanců, který pro přátele řecké kultury připravilo oddělení rytmické výchovy Lycea a asistenti řeckých tanců Sára Vasiliu a Jan Kramný. Pořadatelem je řecká škola v Ostravě, vedená učitelkou řeckého jazyka Sofií Prusali. Absolventi zatančí tance Syrtos, Choros sta tria, Fysuni, Chromatista tsurapia, Bogdano, Zonaradikos a Chasaposervikos.


VELIKONOČNÍ ŘECKÝ VEČER Pozvánka

26. 4. 2008 ve 20:00 hodin v Bohumíně, v sále Bochemie na řeckém večeru představí  Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR v premiéře tance a písně velikonočního období z oblasti Deskati Grevennon. Tradiční řeckou zábavu u příležitosti oslav řeckých Velikonoc pořádá Řecká obec Bohumín. K tanci i poslechu hraje hudební soubor Prométheus z Brna. Občerstvení v řeckém stylu připravuje Taverna Elpida.

NAPŘÍČ HISTORIÍ A TRADICEMI PONTSKÝCH ŘEKŮ 17. 4. 2008 v 18:20 hodin na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno, Arna Nováka 1, budova A, 2. poschodí v posluchárně č. 31A přednese přednášku Martin Surovčák na téma „Napříč historií a tradicemi pontských Řeků“, ve které se zaměří zejména na geografii, historii, významné osobnosti a náboženský život v Pontu, dále na pontskou lidovou hudbu, tance, kroje a pontský dialekt.

OLYMPIJSKÝ ROK – OLYMPIJSKÁ MĚSTA V neděli 6. dubna 2008 se po skončení závodů brněnské Grand Prix uskutečnila v hale na Vodově gymnastická galashow, která představila světové hvězdy i domácí gymnastky v tématickém pořadu s názvem Olympijský rok – olympijská města. Pořad nabídl průřez městy, která byla v posledních třiceti letech pořadatelem tohoto vrcholného světového sportovního svátku. Režisérka Věra Staňková pozvala ke spolupráci i Lyceum Řekyň v České republice. Choreografii představení Athén připravila Lenka Čechová s gymnastkami SK GiTy Slavia Brno ve spolupráci s Tomášem Bogarem, který zazářil jako jediný mužský účinkující v celonárodním řeckém kroji Tsolias, v galashow, která zakončila festival světové moderní gymnastiky.


1. BŘEZEN MARTIS – příchod jara byl původně slaven jako začátek roku. Za Římanů byl prvním měsícem roku, než jím učinili leden, proto také v řadě evropských jazyků – od řečtiny, přes angličtinu i slovenštinu, se měsíce od září SEPTEMBER do prosince DECEMBER jmenují podle řeckých číslovek sedmý, osmý, devátý a desátý. Další informace najdete v části TRADICE – SVÁTKY.


PLES NÁRODNOSTNÍCH
MENŠIN 2008
Program plesu http://www.portabalkanica.eu/o-nas/akce/ples-narosnostnich-mensin/

29. 2. 2008 v 19:30 hodin v Dělnickém domě na Jamborově ulici v Brně - Židenicích představí Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR tance z řeckých ostrovů v rámci programu Plesu národnostních menšin žijících na Jižní Moravě. Ples pořádá občanské sdružení Porta Balkanica.

DOPIS LYCEA ŘEKYŇ PYRGOS Předsedkyně a správní rada Lycea Řekyň v Pyrgu by Vám chtěly vyjádřit upřímné poděkování za Váš dar ve výši 300 EUR, jež jste zaslaly na zvláštní účet našeho Lycea, otevřený pro pomoc lidem, jež trpí katastrofickými následky požárů. S přátelským pozdravem Toula Kalamboka – předsedkyně, Kaiti Doa – tajemnice.

MAKEDONIE, PERLA SEVERNÍHO ŘECKA 8. 2. 2008 bude ve Vlastivědném muzeu v Olomouci zahájena výstava přibližující návštěvníkům všeobecný geografický a historický přehled regionu Makedonie, historické proměny mapy Makedonie, významné přírodní památky, historické architektonické památky od antiky po současnost, připojení Makedonie k řeckému státu, současnou podobu regionu, správní členění, významná města, obce, instituce a osobnosti. Dominantní prostor je věnován etnografii a folklóru řecké Makedonie (Řekové, Slavomakedonci, Bulhaři, Valaši, Turci, Židé a další) včetně historického průřezu s důrazem na soudobý stav. Shlédnout je možné i kroje z hlavních etnografických oblastí, ukázky z interiéru původní domácnosti a fotografie. Na požádání je možné shlédnout na televizní obrazovce záznamy DVD o Makedonii, makedonskou tradiční svatbu a makedonské lidové tance. Výstava potrvá do 30. 3. 2008.