Slavnost Lycea

Slavnost Lycea Řekyň v České republice je rozsahem a obsahem nejvýznamnějším programem, který je organizován na různých místech České republiky při rozmanitých příležitostech a významných událostech, ale vždy s tématickým zaměřením na řecké kulturní dědictví. Lyceum uchovává řecké národní kroje a prezentuje je pomocí přehlídek. Členky Lycea studují lidové tance a písně, dbají na jejich přesné dodržování, dle etnografických zápisů a prezentují je formou tanečních vystoupení a hudebních představení. Reprezentantem tradičního tanečního umění uchovávaného v diaspoře Řeků na území České republiky je Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR. Ženy Lycea připravují tradiční řecké pokrmy a v průběhu celého roku ručně zhotovují předměty lidové tvořivosti.

Lidová kultura patří všem bez rozdílu národnosti, rasy nebo náboženství, posláním Slavnosti Lycea je seznámení široké veřejnosti s tradiční kulturou řeckou.

Česká televize Ostrava v magazínu Babylon připravila v roce 2007 dokument s názvem Setkání Řeků na zámku v Blatné

Řecká zámecká slavnost v Blatné je bohatě zdokumentována v části FOTOGALERIE.