Otvára sa letu brána

8. Mezinárodní folklorní festival

Termín akce: 9.6. - 11.6.2006
Místo konání: Slovensko, Povážská Bystrica

Stalo se již tradicí, že v první polovině června ožívá Považská Bystrica lidovou hudbou, zpěvem a tancem. Mezinárodní folklorní festival Otvára sa letu brána zde zapustil svoje hluboké kořeny a nabízí příležitost pro prezentaci zručnosti obyvatelstva regiónu, umění souborů Městského kulturního studia PX Centra a vítá hosty zblízka i daleka.

Na osmý ročník festivalu pozvali domácí soubory Považan, Seniorpovažan, Bystričan a Mladosť k otevření letní brány soubory Studienku z Bratislavy, Maryniu z Polska, Csalló z Maďarska, valašský Vizovjánek, slováckou Dúbravu a Taneční soubor Lycea Řekyň z České republiky.

V pořadech  Naši hosté pro nás, Zahraniční hosté v Praznově, Folkloristé pro sportovce, Voňavá růžová noc a Hřej sluníčko, hřej prezentoval Taneční soubor Lycea Řekyň v ČR taneční choreografie Nikose Petrouliase z Epiru a Thessálie. Pod vedením asistenta oddělení národních tanců Michala Laša viděli diváci festivalových programů v Povážské Bystrici i v Praznově tance z Epiru - Koftos, Beratis, Fezodervenagas, Choros sta dyo, Chorostos sta tria, Fysuni, Kleftes a tance z Thessalie – Gaitanaki, Kaguna a Kangeli. Festivalový program doplňoval krojovaný průvod městem.

V průběhu festivalu zorganizoval hlavní pořadatel PX Centrum i setkání představitelů a zástupců folklorních souborů a pro zahraniční účastníky připravil poznání Maninské Tiesňavy a kláštera v Jasenici.

Tanečníci byli úspěšní a sklízeli za svá vystoupení zasloužený potlesk. Obdiv, uznání a potlesk si mimořádně zasloužil od tanečníků a místních obyvatel i realizační tým Lycea, a to za svou důkladnou přípravu. V okamžiku, kdy začalo v Praznově pršet všichni se pospíchali ukrýt před deštěm, členům Lycea jsme rozdaly pláštěnky a pokračovali jsme dál v zábavě!

 Despina Kramná,  EluZpět