Kronika

2007     2008     2009     2010     2011     2012
AKTUALITY NA FACEBOOKU

Od 1. 7. 2013 budeme uvádět aktuality z činnosti Lycea Řekyň v ČR na stránce Facebooku, která byla založena za účelem rozvíjení komunikace mezi členy a příznivci Lycea Řekyň po celém světě. V současné době má Lyceum celkem 69 poboček, z toho jich 52 působí po celém Řecku. České Lyceum patří mezi 10 evropských poboček z celkového počtu 17 zahraničních Lyceí.

Připojit se ke stránce Lycea na Facebooku můžete zde.
68. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE 2013
Program

27. – 30. 6. 2013 pořádá Národní ústav lidové kultury ve Strážnici šedesátý osmý ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013. Program festivalu připomene 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých Konstantina – Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pro kulturní a duchovní rozvoj slovanských národů měl jejich příchod a působení zcela zásadní význam. Ne nadarmo jsou dnes spolu patrony Evropy. Mimořádné jubileum se promítne v pořadu zahraničních folklórních souborů Romany Habartové s názvem „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků“ a v hudebním pořadu Jiřího Pavlici s názvem „Slnoce ot Boga“.8. ŘECKÝ FESTIVAL V OSTRAVĚ
Pozvánka

22. 6. 2013 od 13:30 hodin v areálu Slezskoostravského hradu se Lyceum Řekyň v ČR zúčastní 8. Řeckého festivalu, který pořádá Asociace řeckých obcí u příležitosti 65. výročí příchodu Řeků do Československa a 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Členové Tanečního souboru Lycea Řekyň v ČR představí ve slavnostním programu tance a písně z Kykládských ostrovů. Vystoupení tanečních, hudebních a pěveckých souborů bude moderovat vedoucí oddělení národních tanců a druhá místopředsedkyně Lycea Kateřina Spalasová. V programu vystoupí i další členové Lycea z oddělení uměleckého a hudebního Nikolas Panatsis, Tomáš Opata a Apostolos Joanidis s pražskou skupinou Akropolis a také zpěvačky Martha Elefteriadu a Nikoleta Spalasová.

Filmovou pozvánku na 8. Řecký festival v Ostravě můžete zhlédnout zde.ŘECKÁ SOBOTA NA HRADĚ VEVEŘÍ
Pozvánka

1. 6. 2013 se na Státním hradě Veveří uskuteční tradiční akce s názvem Řecká sobota. Lyceum Řekyň v ČR je garantem celodenního kulturního programu s ukázkami a výukou řeckých tanců a tradičních řeckých krojů. Večerní tradiční řeckou zábavu s pražským hudebním souborem Akropolis v premiéře zahájí společné vystoupení brněnského tanečního souboru Prométheus a Tanečního souboru Lycea Řekyň v ČR.

V rámci 16. Mezinárodní soutěžní přehlídky ohňostrojů s hudbou Starobrno – Ignis Brunensis ve 22:30 na hladině Brněnské přehrady bude odpálen ohňostroj „Mozaika života“, který zahájí chasapiko z filmu Řek Zorba.

Třetí ročník programu s podtitulem „Významní Řekové na hradě Veveří a v podunajské monarchii“ se letos koná u příležitosti 65. výročí příchodu Řeků do Československa. Záštitu nad akcí převzali primátor statutárního města Brna pan Roman Onderka a jeho excelence velvyslanec Helénské republiky pan Georgios Paizis. Podrobný program najdete zde.
SETKÁNÍ KULTUR V MIKULČICÍCH
Program

Ve dnech 24. 5. až 26. 5. 2013 vyvrcholí oslavy 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a svatého Metoděje v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích kulturním a duchovním programem s názvem Setkání kultur, ve kterém v neděli 26. 5. 2013 vystoupí i soubor z Řecka. Hlavním garantem a organizátorem programu je Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, dále Jihomoravský kraj, Masarykovo muzeum v Hodoníně, řada měst, obcí, institucí i jednotlivců.
EKUMENICKÝ PATRIARCHA BARTOLOMĚJ V ČR

Na oslavy 1150. výročí příchodu svatého Cyrila a svatého Metoděje přijíždí nejdůležitější představitel pravoslavné církve a následovník patriarchy Fotia, který poslal v roce 863 věrozvěsty na Velkou Moravu. Jeho Všesvatost Bartoloměj, arcibiskup Konstantinopole-Nového Říma a ekumenický patriarcha během svého pobytu bude sloužit mši díkůvzdání ve čtvrtek 23. 5. 2013 od 10:30 hodin v pražském pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje, v pátek 24. 5. 2013 od 19:00 hodin se zúčastní Všenočního bdění v brněnském chrámu sv. Václava a v sobotu 25. 5. 2013 od 10:00 hodin bude sloužit svatou liturgii v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích.

DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Pozvánka

18. 5. 2013 v amfiteátru lázeňského parku v Lázních Hodonín představí Taneční soubor Lycea Řekyň v premiéře tance a písně z Kykládských ostrovů v rámci celodenního setkání národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje. Den národnostních menšin pořádá Jihomoravský kraj a Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje pod záštitou JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje. Podrobný program najdete zde.
ŘECKÉ VELIKONOCE

Pro pravoslavné křesťany jsou Velikonoce největším svátkem. Určeny jsou podle juliánského kalendáře a vychází na první neděli po jarní rovnodennosti a prvním jarním úplňku. Letos začíná Svatý týden Květnou nedělí 28. dubna a Velikonoční neděle připadá na 5. května. Další informace najdete v části TRADICE – SVÁTKY.
NÁVRAT RODU BALTAZZI NA ZÁMEK NAPAJEDLA

12. 4. 2013 bude na zámku Napajedla zahájena výstava „Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla“ za přítomnosti potomků rodu Baltazzi a spoluautora výstavy Aristida France, člena Lycea a syna první předsedkyně Lycea Řekyň v České republice. Výstava potrvá do 30. 6. 2013.
OHLAS CYRILOMETODĚJSKÉ TRADICE V LIDOVÉ KULTUŘE

28. 3. 2013 byla v Moravském zemském muzeu v Brně zahájena výstava „Cyril a Metoděj - doba, život, dílo“ Čtyři tematicky provázané výstavy muzeum připravilo se svými partnery u příležitosti letošního – 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Ve všech výstavních prostorách Paláce šlechtičen v Kobližné ulici si návštěvníci mohou prohlédnout archeologické nálezy, písemné památky, výtvarně náročné a nově pojaté modely sakrálních staveb a vydat se po stopách cyrilometodějské tradice v hudbě, divadle, literatuře a lidové kultuře, nebo si prohlédnout fotografie míst spjatých se soluňskými bratry a jejich žáky. Výstava potrvá do 29. 9. 2013.

VOLEBNÍ SHROMÁŽDÉNÍ LYCEA

9. 3. 2013 bylo svoláno čtvrté volební shromáždění Lycea Řekyň v České republice do sídla v Brně na Starobrněnskou ulici, které schválilo zprávu o činnosti a naplňování poslání Lycea, zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2012, potvrdilo vyúčtování a bilanci minulého volebního období a schválilo plán činnosti a rozpočet na příští období. Následovala volba členek správní rady a členek kontrolní a revizní komise se čtyřletým funkčním obdobím. Paní Jana Germenisová Hildprandt, která byla tři volební období druhou místopředsedkyní, byla zvolena čestnou členkou Lycea.
MASOPUST - KARNAVALI

24. 2. 2013 je v Řecku první nedělí Masopustu. Třítýdenní veselí končí 18. 3. 2013 Čistým pondělím KATHERI DEVTEROU. Druhý týden Masopustu se jmenuje Masový a čtvrtek Masového týdne se nazývá TSIKNOPEMTI. Ve čtvrtek 7. 3. 2013 musí každý péct nebo grilovat maso, tak aby se vůně rozšířila do sousedství. Proč se třetí týden Masopustu jmenuje Sýrový? Proč se v pondělí Sýrového týdne vycházelo časně ráno za zvuků bubnů a dud? Jak trávily hospodyně Čisté pondělí a proč se pouští v Řecku draci na jaře? Odpovědi na tyto otázky najdete v části TRADICE - SVÁTKY
KNIHY VIVIAN AVRAAMIDOU PLOUMBI

Nakladatelství Alexandria vydalo romány Vivian Avraamidou Ploumbi Ve slepé uličce a Prosopia perikimeni. Autorka, která je významnou členkou Lycea, žila ve Famagustě (řecky Ammochostos) do roku 1974 a po té v Athénách. Vystudovala ekonomickou fakultu na Athénské univerzitě a statistiku v USA na University of Washington v Seattlu. Její profesní aktivity ji přivedly v roce 1997 do Prahy, kde dnes stále žije a pracuje. Knihy si můžete objednat zde.
VÝROČÍ PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE

V roce 2013 si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863 z řecké Soluně, kteří sestavili první slovanské písmo hlaholici a na základě slovanských nářečí také církevní jazyk – staroslověnštinu, do které přeložili důležité části Bible a vedli v ní mše. Centry Velké Moravy byla hradiště na území dnešních Mikulčic a Starého Města.

Na základě dohody Pravoslavné církve a Římskokatolické církve jsou celostátní oslavy pojímány také ekumenicky. Oslavy vyvrcholí v Mikulčicích v Jihomoravském kraji dne 25. května v rámci „Setkání kultur“, které pořádá Pravoslavná církev, a na Velehradě ve Zlínském kraji dne 5. července v rámci „Dnů lidí dobré vůle“, které jsou tradičně pořádány církví Římskokatolickou.

Cílem mnoha projektů je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma a vzdělanosti. Seznam projektů najdete zde.