Řecké národní kroje

Počátky vzorů řeckého starobylého kroje bychom mohli vystopovat v římském oděvu, jež byl ovlivněn asijskými kulturami, stejně jako vlivy z renesance. Vývoj tvarů během let a zvláště vývoj postupující z Byzance, měl za následek vznik kroje poměrně málo podobného starověkému řeckému oděvu. O vývoji oděvů z byzantského a post-byzantského období je známo velice málo. Po osvobození země od turecké nadvlády se objevují vlivy západní Evropy.

V zásadě rozlišujeme tři druhy krojů: hlavní kroj pro každodenní nošení, sváteční a svatební kroj. Věk osoby, která kroj nosila, stejně tak jako rodinné a sociální postavení, rozhodovaly o způsobu, jakým byl kroj vyroben, okrášlen a doplněn šperky. Tvary oděvů zavedených ve středomořských oblastech během ranných křesťanských let byly založeny na DALMATICE, vyvinuté z římské tuniky. DALMATIKA je kus oděvu vyrobený z několika kusů látky. Přetrvala v řeckém kroji jako PUKAMISO. Rozptýlení HELLENSKÉ civilizace do Asie a Afriky za Alexandra Velkého, stejně jako pozdější šíření řeckého oděvu na sever a na západ objasňuje společné rysy většiny pozdějších šatů.