Složení správní rady lycea a revizní a kontrolní komise


SPRÁVNÍ RADA

Předsedkyně ELENI ALONEFTOU
Místopředsedkyně ELENI MITROLIOSOVÁ
Generální tajemnice SOFIA CHALUPA VLACHOPULU
Zvláštní tajemnice KAROLÍNA MAKOVÁ
Generální pokladní VERONIKA DVOŘÁKOVÁ
Vedoucí oddělení národních tanců a rytmické výchovy KATEŘINA SPALASOVÁ
Vedoucí oddělení národních krojů DENISA VALÁŠKOVÁ
Vedoucí oddělení problémů ženy a dítěte ELENI MITROLIOSOVÁ
Vedoucí oddělení hudební výchovy ELENI ALONEFTOU
Vedoucí oddělení tělovýchovy a sportu VERONIKA DVOŘÁKOVÁKONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

Předsedkyně EVA LIOLIU
Členky JOLANA BARTOŠOVÁ
MIROSLAVA KOLAJOVÁ