Dívčí kroj Metaxades - Thrákie

Hlavní komponent kroje, který se nosí v METAXADES a v jiných vesnicích, kde se stejný druh kroje objevuje je FUSTANI bez rukávový oděv s KURFOLITHRES, což jsou dva otvory v KORFOS, sloužící k usnadnění kojení. Další zřetelný rys je článkovaný opasek, známý jako AKIROZUNARO, který má ozdobnou přezku KORONA. Tyto opasky, se kterými se setkáme jen v oblasti Thrákie, byly vyrobeny proslulými kočovnými Thráckými zlatníky, tak zvanými KUYIUMTZIDES. Protože by bylo pořízení takového opasku poněkud nákladné, nosí ženy a dívky našeho tanečního souboru kolem pasu teplý vlněný pás, několikrát obtočený a ukončený na levé straně. Ženy dříve vyráběly samy spoustu ozdob, jako například z korálků široký pásek u krku košile. Kroj obsahuje pokrývku hlavy BURBULA, která je zdobena květinami.

Zpět