O nás

Lyceum Řekyň je známé v celém helénském světě svým nesmírným přínosem pro udržení a šíření řeckého kulturního dědictví již od roku 1911, kdy bylo založeno v Aténách pedagožkou Callirrhoe Siganou Parren. Po několika letech navazování prvních kontaktů a jednání v prosinci 2000 schválila Správní rada Ústředního Lycea v Aténách žádost řeckých žen žijících v České republice o založení nové zahraniční pobočky. Lyceum Řekyň v České republice je registrováno Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.

Odhodlání založit toto sdružení v České republice odráží potřeby významné části žen, které cítí odpovědnost dostát úspěchům, kterých Lyceum dosáhlo po celém světě. V současné době má Lyceum celkem 66 poboček, z toho jich 50 působí v samotném Řecku. Naše sdružení patří mezi 9 evropských poboček z celkového počtu 16 zahraničních Lyceí.

Sídlem Lycea se stalo Brno, neboť zde vznikla myšlenka založit Lyceum a tady také byly již od roku 1995 organizovány semináře lidových tanců pod vedením Nikose Petrouliase z Lycea Řekyň Kalamaty. Lyceum bylo založeno ve spolupráci s nadačním fondem HELLENIKA se kterým sdílí prostory Řeckého centra v historickém jádru města Brna, a dále ve spolupráci s Řeckými obcemi v ČR.

V souladu se stanovami je cílem Lycea uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění, podpora ženy a morální podpora matky a dítěte. Konkrétně jsou cílem Lycea studium a uchovávání národních krojů, jejich prezentace pomocí přehlídek, studium lidových tanců a písní, jejich zapisování, přesné dodržování a prezentace formou tanečních vystoupení a hudebních představení, dále pak organizování výstav řeckého lidového umění a péče o jeho uchování, organizování vzdělávacích programů, organizování seminářů a přednášek, vydávání publikací, knih, zvukových a audiovizuálních nosičů.

Pro dosažení cílů Lycea pracuje osm oddělení Lycea, které vedou ženy známé svou činností pro udržení a rozvoj helénismu v České republice. Oddělení Lycea jsou: Národních tradic; Národních krojů; Národních tanců; Problémů ženy a dítěte; Umělecké a hudební; Rytmické výchovy; Svátků a recepcí; Knihovna a archív.

Kandidátkou Lycea se může stát každá žena, kterou navrhnou dvě členky správní rady, a která podá žádost. Poté je nová kandidátka volena správní radou. Kandidátka se stává řádnou členkou v případě, že poskytuje svoje služby Lyceu po dobu dvou let a pracuje v některém jeho oddělení. Přispívajícími členy Lycea Řekyň v ČR se mohou stát i muži, pokud chtějí přispět k naplňování cílů Lycea. Nemohou ale být zvoleni do správní rady a hlasovat na valném shromáždění.

Lyceum Řekyň je stále přítomné všude, kde existuje helénismus, a to nejen tím, že přináší atmosféru Řecka do každého, byť vzdáleného, koutu světa, ale i tím, že hraje prvořadou úlohu v šíření řeckých tradic.