Hudební soubor Lycea Řekyň v České republice

Hudební soubor Lycea Řekyň v ČR reprezentuje hudební tradice Řeků, žijících v jednotlivých národopisných regionech Řecka, i v oblastech mimo současné Řecko, jež byly od nepaměti osídleny řeckým obyvatelstvem. Hudební soubor tvoří v současné chvíli členové Lycea i dlouholetí tanečníci, kteří se zabývají také tradiční hudbou převážně z Makedonie, Thrákie, Malé Asie nebo také z oblasti řeckých ostrovů. V nástrojovém obsazení, sestávajícím z nástrojů: Kanonaki (strunný nástroj připomínající citeru), Housle, Perkuse (bendir, darbuka) a tradičního balkánského bubnu Dauli, můžete vyslechnout písně vycházející z bohaté, mnohasetleté byzantské tradice; převážně pak písně z oblastí Malé Asie a severního Řecka. Členové souboru pomáhají udržovat hudební tradice v řecké diaspoře na území ČR, a to nejen za podpory muzikantů z Řecka a Turecka, ale i dalších respektovaných hudebních osobností ze světa tradiční hudby.

Hudebníci Lycea zahájili svá vystoupení v únoru 2009 koncertem tradiční řecké hudby a lidových písní při příležitosti udělování výročních cen Helleniky, červnovým hudebním programem k vernisáži výstavy Kypr - setkání poezie a fotografie i hudebním a pěveckým vystoupením v brněnské Redutě na vánočním koncertě národnostních a etnických menšin "Žijeme v jednom městě" Nezapomenutelné zůstane vystoupení v pražském Lichtenštejnském paláci a slavnostní setkání s prezidentem Řecké republiky Karolosem Papouliasem u příležitosti jeho státní návštěvy ČR v prosinci 2009.