Návraty ke kořenům

Multietnické setkání národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje

Termín akce: 27.5.2006
Místo konání: Brno, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Již po několikáté připravila Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje ojedinělé setkání národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje. Toto společné multietnické setkání, spojené s koncertem národnostních menšin působících v tomto regionu a nově doplněné také průvodem přes město Brno, bylo pestrou přehlídkou různorodosti jednotlivých kultur, které, ač žijí vedle sebe, jsou tak rozdílné.

A právě toto bylo záměrem pořadatele, ukázat veřejnosti tradiční lidovou kulturu - tance, zvyky, kroje, kterou si jednotlivé menšiny uchovávají, formou výstavy zase přiblížit jejich život v současnosti, ukázkami lidových řemesel a tradičních rukodělných předmětů nahlédnout do života v minulosti. Velmi oblíbenou součástí setkání byla ochutnávka tradičních jídel.

V krásném prostředí nádvoří Domu pánů z Kunštátu se představily soubory slovenské, maďarské, bulharské, řecké, rómské, německé a ruské menšiny. Řeckou menšinu zastupoval také taneční soubor Lycea Řekyň v ČR, který vybral k prezentaci tance řeckých ostrovů. Vedoucí programu paní Irini Pechová spolu s učitelem řeckých tanců Michalem Lašem vybrali pro 10 minutové dopolední vystoupení tance Syrtos, Balaristos - Kykládské souostroví, Issos, Pidichtos Rodu, Susta Rodu, Susta Simis - Dodekánské souostroví a pro odpolední galaprogram 5 minutovou variantu tanců z Dodekánského souostroví s názvem „Rytmy Egejského moře“. Mezi těmito programy proběhla také Malá škola tanců, kdy byly vybrány k hodinové výuce řecké tance. Tohoto úkolu se výborným způsobem zhostili tanečníci a současně asistenti řeckých tanců Paris Vasiliadis a Simon Zaponidis, za což také sklidili velký potlesk.

Lenka Bialasová, Irini Pechová


Zpět