Athéna


Od roku 2012 Lyceum realizuje s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pilotní projekt s názvem Athéna – program vzdělávání a pohybu pro jednotlivce i rodinu.


CÍLE PROJEKTU

Podnítit zájem příslušníků řecké diaspory v České republice o další vzdělávací aktivity, zejména v oborech uměleckých a tělovýchovných.

Vyhledat lektory, školitele, trenéry, cvičitele a dobrovolníky uměleckých, výtvarných a tělovýchovných oborů.

Osvojit si základní terminologii řeckého jazyka v různých oborech za účelem zvládnutí i odborné komunikace.

Zabezpečit celorepublikové setkání dětí a mládeže, příslušníků řecké diaspory, rodinných příslušníků a přátel s lektory, školiteli, trenéry a cvičiteli s cílem zahájit pravidelné vzdělávací aktivity v uměleckých a tělovýchovných oborech.

Vytvořit podmínky pro rozvoj uměleckých a výtvarných oborů.

Seznamovat děti a mládež s dějinami umění, zejména s odkazem na umění antické.

Vytvořit podmínky pro rozvoj tělovýchovných oborů a podporovat cíle olympismu.