Antigona

Premiéra divadelního představení s antickým námětem

Termín akce: 27.4.2007
Místo konání: Brno, Mahenovo divadlo

Na základě nabídky Nadačního fondu Hellenika uvedla taneční skupina Lycea Řekyň v ČR  program na slavnosti, která se uskutečnila po premiéře Sofoklovy tragédie Antigona, jež uvedlo Národní divadlo v Brně.

Záštitu nad insenací Mahenovy činohry NDB "Antigona" převzalo Velvyslanectví Řecké republiky v Praze zastoupené Jeho Excelencí, velvyslancem Hellénské republiky v České republice, panem Vasiliosem Eikosipentarchosem.

V  zaplněném divadle bylo možno spatřit četné reprezentanty politického a duchovního života města.

Příběh lásky až za hrob byl naposledy nastudován Divadlem Husa na provázku roku 1989 a nyní totéž téma uvádí Národní divadlo v Brně pod režií Martina Čičváka a za účasti známých herců (Zdeněk Dvořák, Jaroslav Dufek, Eva Novotná a další).

Antigona, jak je známo, přehlížejíce nařízení Kreonta, plní nepsané zákony povinnosti pohřbívajíc svého mrtvého bratra Polyneika:

Ten zákaz vydal smrtelník, ne Zeus.
Usoudila jsem, že vůle smrtelníka,
nemá silu rušit nepsané a neochvějné
boží  zákony. Ty přece nejsou dnešní
ani včerejší, ty platí věčně…………

Taneční soubor Lycea Řekyň v krásných prostorách Mahenova divadla, jež jsou spojeny s terasou, představil tance horských oblastí Epiru v choreografii lektora Lycea Řekyň v Kalamatě, Nikose Petrouliase, před desítkami osobností. (Koftos, Beratis, Fezodervenagas,  Choros sta dyo, Choros sta tria, Fysuni, Kleftes,). Ženy byly oblečeny do národního kroje oblasti Metsovo, muži v kroji tsolias s foustanelou a tsaruchiami.

Tanečníci byli odměněni silným potleskem za své taneční výkony a poté co diskutovali s pozvanými, přijali pozvání ředitele divadla do divadelního klubu, kde zůstali až do ranních hodin.

Aikaterini Franc Sgourdeou
Zpět