Oddělení Lycea

ODDĚLENÍ NÁRODNÍCH TRADIC
Připravuje pro členy Lycea, jejich rodinné příslušníky, přátele a další veřejnost rozmanité a zajímavé akce, ke kterým se váží řecké zvykoslovné tradice. V lednu rituální krájení novoročního koláče VASILOPITY, v únoru zhotovuje masopustní kostýmy, v dubnu a v květnu organizuje jarní slavnosti a v prosinci vánoční zvyky a tradice. Organizuje výstavy řeckého lidového umění a pečuje o jeho uchování. V průběhu celého roku zhotovuje ruční předměty lidové tvořivosti.

ODDĚLENÍ NÁRODNÍCH KROJŮ
Zabezpečuje celoroční péči o krojové vybavení Lycea, dbá o jejich čistotu a správné ošetřování a ukládání, zhotovuje kroje, dle originálních předloh, pocházejících z krejčovských dílen Lycea Řekyň v Aténách, obstarává krojové doplňky, připravuje prezentace krojů pomocí přehlídek.

ODDĚLENÍ NÁRODNÍCH TANCŮ
Zabezpečuje pravidelnou výuku řeckých tanců v průběhu školního roku, připravuje metodické semináře učitelů a asistentů řeckých tanců, organizuje soustředění tanečníků, připravuje prezentace tradičních řeckých tanců široké veřejnosti. Reprezentantem tradičního tanečního umění uchovávaného v diaspoře Řeků na území České republiky je Taneční soubor Lycea Řekyň v České republice.

ODDĚLENÍ PROBLÉMŮ ŽENY A DÍTĚTE
Podílí se na většině aktivit realizovaných v Lyceu, jeho hlavním posláním je vytváření prostoru pro účelné využívání volného času dětí a mládeže a posilování rodinných vztahů. Připravuje vzdělávací programy, organizuje besedy a přednášky.

ODDĚLENÍ UMĚLECKÉ A HUDEBNÍ
Připravuje umělecké pořady, vyhledává a shromažďuje umělecké předměty, zabezpečuje hudební nástroje a notový materiál, připravuje hudební doprovod pro vystoupení Tanečního souboru Lycea Řekyň v České republice.

ODDĚLENÍ RYTMICKÉ VÝCHOVY
Zabezpečuje kurzy rytmické výchovy pro předškolní děti a mládež se zájmem o řecké tance. Podílí se na prezentaci tradičních řeckých tanců široké veřejnosti. Organizuje kurzy tanců pro přátele řecké kultury.

ODDĚLENÍ SVÁTKŮ A RECEPCÍ
Organizuje Slavnosti Lycea, připravuje gastronomické speciality, zabezpečuje ochutnávku tradičních řeckých pokrmů a nápojů.

ODDĚLENÍ KNIHOVNY A ARCHÍVU
Vede knihovnu Lycea a zabezpečuje archivaci materiálů, zejména dokumentaci a materiály z folklorních akcí a účetní dokumenty.