Festivaly a vystoupení

2006     2007     2008     2009

Taneční soubor Lycea Řekyň v České republice od svého založení prezentoval řecké tradiční tance na mnoha mezinárodních i domácích festivalech, zejména na MFF Strážnice 2001, 2003, 2005 a 2007 v pořadech Domovina, Přišli hosté z daleka i blízka, ve volných vystoupeních na stadionech Bludník a Zámek a v pořadu S vínem před branami. V Praze tanečníci vystupovali na MFF Praha srdce národů a na  festivalu Tolerance, dále v Národním muzeu i na Žofíne na plese olympioniků. V Brně v rámci projektů „Žijeme v jednom městě“, „Návraty ke kořenům“, „Souznění Evropy“, „F scéně“ a „Mosty mezi námi“. Dále na III. Přehlídce kultur národů Podyjí v Mikulově, na IV. a X. MFSF Jánošikův dukát v Rožnově pod Radhoštěm, XII. MFF v Šumperku, v lázních Luhačovice i na setkání folklorních souborů u Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi u příležitosti „Slavností chleba“, na festivale "Prolínání kultur, aneb Známe se navzájem" v Karviné a také v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

Bouřlivým potleskem byli tanečníci za svůj taneční projev odměněni zejména na kulturních a společenských akcích připravovaných ve spolupráci s Řeckými obcemi v ČR na 7. Řeckém festivalu v Krnově, při oslavách řeckých státních svátků v Brně, Krnově,Ostravě a Bohumíně, na Řeckých dnech v Krnově i na Festivale řecké kultury v Karviné, na řeckém večeru Marthy a Teny Elefteriadu v Praze a v Brně v rámci projektu „Regiony Řecka“ a v Ostravě v programu oslav 60. výročí příchodu Řeků do ČR.

K výjimečným představením Tanečního souboru Lycea Řekyň v České republice patří prezentace tanců a písní velikonočního a vánočního období.

Tanečníci Lycea byli  pro svou  vysokou uměleckou úroveň  nominováni Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a následně doporučeni českou sekcí CIOFF k prezentaci kultury národnostních menšin na IV. MFF Lužice/Lausitz ve Spolkové republice Německo (2001). Po té následovala další pozvání do zahraničí, na Řecké dny v Bratislavě (2002), na V. MFF „Otvara sa letu brána“ v Považské Bystrici (2003, 2006), do polské Legnice na evropské setkání souborů národnostních a etnických menšin (2003), do řecké Karditsi na kulturní festival s účastí souborů Řeků, žijících v zahraničí (2005) a do rakouského Gmundendu (2005) a Mistelbachu (2006). V roce 2007 na Evropské dny na Peloponésu.

Navždy nezapomenutelné zůstává vystoupení na Pražském hradě a slavnostní setkání s prezidentem České republiky a s olympijskými reprezentanty Her XXVIII. olympiády v Aténách v roce 2004 a první vystoupení v řecké domovině i setkání s prezidentem Řecké republiky v roce 2005, nebo v brněnském Mahenově divadle po premiéře divadelního představení s antickým námětem Antigona v roce 2007 i komponovaný program Řeckého večera na 17. Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově.