Velký pátek

Na Velký pátek je nesena ve smutečním průvodu městem vyšitá a bohatě zdobená podoba mrtvého Krista tzv. EPITAF. Každý kostel zdobí a nese ve smutečním průvodu svůj vlastní EPITAF. Jde vlastně o rekonstrukci snímání z Kříže: kněz představuje sv. Josefa, snímá ukřižovaného Krista z kříže a s úctou ho pokládá na baldachýn ozdobený květinami. Poté je EPITAF nesen městem. Jednotlivé EPITAFY se shromažďují na náměstí, kde probíhá společná modlitba. Trvá nejpřísnější půst. Dříve zbožné ženy nejedly celý den nic, až k večeru vypily trochu octa, aby si připomněly ocet a žluč, které musel vypít Kristus.Zpět