Seminář řeckých tanců a písní


Termín akce:     10.04. – 13.04.2009
Místo konání:     Hotel Luna, Kouty 77, Ledeč nad Sázavou
Účastníci:           Členové oddělení národních tanců a oddělení uměleckého a  hudebního, učitelé řeckých tanců, taneční asistenti, hudebníci, zpěváci, členové oddělení národních tradic,  přispívající členové    

Cílem semináře tanečního souboru Lycea Řekyň v České republice bylo setkání učitelů a asistentů tanců za účelem přípravy a secvičení programů pro nadcházející vystoupení Lycea Řekyň v rámci českého předsednictví EU. Jednak pro Eurofestival v Mariánských Lázních konaný 24.4.2009, ale hlavně pro EU festival „Z jižních Čech až na konec světa,“ pořádaný na zámku v Blatné ve dnech 8.– 9.5.2009.

Soustředění se tentokrát pořádalo od pátku 10. do pondělí 13. dubna 2009 v hotelovém komplexu v Koutech u Ledče nad Sázavou, který byl záměrně vybrán pro svou multifunkčnost. Hotel byl vybaven velikým prostorem pro secvičení tanců, jak zastřešeným, tak pod širým nebem. Dále tělocvičnou a bazénem pro osvěžení těla a v neposlední řadě krásnou přírodou pro osvěžení ducha. (Posledním, ovšem nezanedbatelným aspektem výběru, byla i poloha hotelu vůči ostatním městům, ze kterých tanečníci pocházejí. V tomto případě si nikdo nemohl stěžovat na vzdálenost, která byla pro všechny přibližně stejná.)

Hned po pátečním příjezdu zasedla porada učitelů a asistentů, kde se upřesnil průběh semináře s přípravou materiálů pro účastníky. Následovala volná večerní, hudebně-taneční, zábava, která sice byla plánována pouze na jeden večer, ale díky své uvolněné atmosféře a možnosti neformálnější komunikace s vedením se pak konala každovečerně.

V sobotu dopoledne se opakovaly tance z Thrákie, východní Rumélie a Epiru. Odpoledne pak tance z Makedonie a Thessálie. Taneční blok byl završen výukou písní ze zmíněných regionů. V podvečer vedení Lycea uspořádalo besedu s autory Kroniky řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948-1989, Řečtí uprchlíci Antulou Botu a Milanem Konečným. Večerní výuka pak obsahovala sledování připravených materiálů na DVD. Konkrétně ukázky vyučování tanců a písní v jejich tradiční formě.

Nedělní dopoledne začalo vycházkou do přírody (pod vedením Tomáše Bogara) zakončenou výukou základů synchronizovaného plavání v místním bazénu pod vedením Evy Lioliu. Díky příznivému počasí jsme mohli některé nacvičené taneční kombinace vyzkoušet ve venkovních prostorách a zde je také dovézt do finální podoby. Například chlapeckou pyramidu, jejíž trénink uzavřené prostory s nízkým stropem vylučují. Na večer byla netradičně ohlášena hodina výuky karate s Vangelisem Lioliosem, který se nám snažil vštípit hlavně mentální základy tohoto umění. Psychicky odolní jsme se roztřídily na dvě skupiny a uspořádali novodobé Olympijské hry. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na již zmíněné večerní zábavě.

V pondělí ráno proběhlo opakování nacvičených tanců a písní. Následovala generální zkouška a předvedení všech programů vedení Lycea.

Všichni zúčastnění si velmi pochvalovali jak rozmanitost programu, tak ubytovací prostory, stravu, přírodu a vzdálenost místa od bydliště. Hotel Luna nám poskytl velmi kvalitní zázemí i odpovídající úroveň pro potřeby tohoto semináře. Věříme, že toto nebyla jediná spolupráce a že v budoucnu se budeme moci těšit z další.

Hodnocení zpracoval: Filip Konupka