Εορτασμός του Λυκείου

Ο εορτασμός του Λυκείου των Ελληνίδων αποτελεί με το περιεχόμενό του και την έκτασή του το πλουσιότερο πρόγραμμα που οργανώνεται σε διάφορα μέρη της Τσεχικής Δημοκρατίας κατά τις ποικίλες εκδηλώσεις και σημαντικά γεγονότα, αλλά πάντοτε κατευθύνεται θεματικά  προς την ελληνική κληρονομιά. Το Λύκειο διατηρεί εθνικές ενδυμασίες και τις παρουσιάζει σε επιδείξεις. Τα μέλη του Λυκείου μελετούν τους δημοτικούς χορούς και τα τραγούδια, φροντίζουν για την ακριβή τους διατήρηση σύμφωνα με τις λαογραφικές προδιαγραφές και τις παρουσιάζουν με μορφή χορευτικών και μουσικών παραστάσεων. Αντιπρόσωπος της ελληνικής δημοτικής τέχνης που διατηρείται στους Έλληνες της διασποράς στην Τσεχική Δημοκρατία είναι το χορευτικό συγκρότημα του Λυκείου. Οι γυναίκες του Λυκείου παρασκευάζουν παραδοσιακά φαγητά και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου χειροποίητα αντικείμενα.

Ο λαϊκός πολιτισμός ανήκει χωρίς διακρίσεις εθνών και θρησκειών σε όλους μας. Αποστολή του εορτασμού του Λυκείου  είναι να κάνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό.

Η Τσεχική τηλεόραση Οστράβας στην εκπομπή Babylon 2007 προετοίμασε πρόγραμμα με τίτλο "Συνάντηση των Ελλήνων στον πύργο Μπλάτνα".

Η ελληνική γιορτή στον πύργο Μπλάτνα περιέχεται στο τμήμα ΓΚΑΛΕΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.