Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος ΕΛΕΝΗ ΑΛΩΝΕΥΤΟΥ
Αντιπρόεδρος ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ
Γενική γραμματέας ΣΟΦΙΑ CHALUPA ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ειδική γραμματέας KAROLÍNA MAKOVÁ
Γενική ταμίας VERONIKA DVOŘÁKOVÁ
Υπεύθυνη τμήματος
εθνικών χορών και ρυθμικής αγωγής
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΛΑ
Υπεύθυνη τμήματος
εθνικών ενδυμασιών
DENISA VALÁŠKOVÁ
Υπεύθυνη τμήματος
προβλημάτων γυναίκας και παιδιού
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ
Υπεύθυνη τμήματος
μουσικής αγωγής
ΕΛΕΝΗ ΑΛΩΝΕΥΤΟΥ
Υπεύθυνη τμήματος
φυσικής αγωγής
VERONIKA DVOŘÁKOVÁ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος ΕΥΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
Μέλη JOLANA BARTOŠOVÁ
MIROSLAVA KOLAJOVÁ