Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος ΕΥΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
Α΄ αντιπρόεδρος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΜΝΑ ΝΙΚΟΥ
Β΄ αντιπρόεδρος ΓΙΑΝΑ ΓΕΡΜΕΝΗ ΧΙΛΝΤΠΡΑΝΤΤ
Γενική γραμματέας ΜΑΡΙΑ ΧΙΝΟΠΩΡΟΥ
Ειδική γραμματέας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΜΝΑ ΝΙΚΟΥ
Γενική ταμίας ΛΕΝΚΑ ΝΙΚΟΥ
Ειδική ταμίας  ΕΥΑ ΣΤΑΧΟΥΡΟΒΑ
Υπεύθυνη τμήματος
εθνικών ενδυμασιών
ΜΠΙΛΙΑΝΑ ΓΚΕΜΠΑΟΥΕΡΟΒΑ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΣΚΟΒΑ ΚΟΚΚΑ
Μέλη ΛΕΝΚΑ ΜΠΙΑΛΑΣΟΒΑ
ΝΙΚΟΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΒΟΤΑΒΟΒΑ