Σχετικά με εμάς

Το Λύκειο των Ελληνίδων είναι γνωστό σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο για την προσφορά  του στη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ήδη από το 1911 όταν ιδρύθηκε στην Αθήνα από την  παιδαγωγό, Kαλλιρρόη Σιγανού Παρρέν. Μετά από μερικά χρόνια αφότου ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές και συζητήσεις, τελικά το Δεκέμβριο του 2000, το Δ.Σ του Κεντρικού Λυκείου Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση των Ελληνίδων Τσεχίας για την ίδρυση νέου παραρτήματος στο εξωτερικό. Το Λύκειο των Ελληνίδων στην Τσεχική Δημοκρατία είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας ως σωματείο πολιτών σύμφωνα με τον νόμο αρθ. 83/1990 της Συλ. Νόμ.

Η επιθυμία να ιδρυθεί αυτό το σωματείο στην Τσεχική Δημοκρατία αντιπροσωπεύει τις  ανάγκες γνωστών γυναικών που αισθάνονται την υποχρέωση να κατακτήσουν τις επιτυχίες που το Λύκειο έχει γνωρίσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα το Λύκειο των Ελληνίδων έχει 66 υποκαταστήματα, από αυτά τα 50 βρίσκονται στο έδαφος της Ελλάδας. Το παράρτημά μας αποτελεί ένα από τα 8 ευρωπαϊκά, ενώ στο εξωτερικό φθάνουν συνολικά τα 16 παραρτήματα.

Έδρα του Λυκείου ορίστηκε το Μπρνο, δεδομένου ότι η ιδέα της ίδρυσής του ξεκίνησε από εδώ όπου από το έτος 1995 οργανώνονταν τα Σεμινάρια δημοτικών χορών υπό την καθοδήγηση του Νίκου Πετρούλια του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας. Το Λύκειο ιδρύθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Hellenika με το οποίο συστεγάζεται στο κτίριο του Ελληνικού Κέντρου, στον ιστορικό πυρήνα της πόλης του Μπρνο και με τις άλλες Ελληνικές Κοινότητες στην Τσεχική Δημοκρατία.