Διδασκαλία


Από το έτος 2002 το Λύκειο εγγυάται για τη διδασκαλία των ελληνικών δημοτικών χορών στα παιδιά και στη νεολαία Πράγας, Μπρνο, Κρνοφ, Μπόχουμιν,΄Οστραβας, Τρίνετς και Κάρβινας, χάριν στην οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Σωματικής Αγωγής της Τσεχικής Δημοκρατίας. Αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας αποτελούν τα Σεμινάρια του Σαββατοκύριακου και οι χορευτικές συναντήσεις, κατά ομάδες για παιδιά μέχρι 15 χρονών και προχωρημένους καθώς και τα μεθοδικά σεμινάρια για χοροδιδασκάλους και βοηθούς. Στα περισσότερα από αυτά τα Σεμινάρια λέκτορας είναι ο κύριος Νίκος Πετρούλιας από το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας. Από το έτος 2006 το Λύκειο οργανώνει και μαθήματα ελληνικών δημοτικών χορών για το ευρύ κοινό και ρυθμικής αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά μέχρι 10 χρονών.