Εξοπλισμός εθνικών ενδυμασιών


Οι εθνικές ενδυμασίες του Λυκείου των Ελληνίδων στην Τσεχική Δημοκρατία αποτελούνται από ενδυμασίες που κατασκευάστηκαν  στα εργαστήρια του Λυκείου στην Αθήνα - ανδρικές ενδυμασίες του τσολιά, γυναικείες καραγκούνας, νησιώτικες ανδρικές και ανδρικές ενδυμασίες Θράκης, αλλά επίσης και αυτές που κατασκεύασαν, σύμφωνα με το πρωτότυπο, γυναίκες Ελληνίδες ή Τσέχες με χρηματική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας - νησιώτικες γυναικείες ενδυμασίες από τη Σάμο, κοριτσίστικες και αγορίστικες ενδυμασίες από την Κέρκυρα, γυναικείες και ανδρικές ενδυμασίες από την Ήπειρο . Η κοριτσίστικη ενδυμασία από το Ρουμλούκι της Μακεδονίας είναι δωρεά του Λυκείου Ελληνίδων Σερρών και η ενδυμασία από τους Μεταξάδες Θράκης αγοράστηκε από ιδιωτική συλλογή. Στα περιουσιακά στοιχεία του Λυκείου ανήκουν συνολικά 66 εθνικές ενδυμασίες.

Γυναικείες και κοριτσίστικες εθνικές ενδυμασίες

  γυναικεία ενδυμασία Καραγκούνας – Θεσσαλία
   νησιώτικη γυναικεία ενδυμασία – Σάμος
  νησιώτικη κοριτσίστικη ενδυμασία – Κέρκυρα
  κοριτσίστικη ενδυμασία Μεταξάδων – Θράκη
 γυναικεία ενδυμασία Μετσόβου – Ήπειρος
  γυναικεία ενδυμασία Σουλίου – Ήπειρος
  κοριτσίστικη ενδυμασία Ρουμλουκίου _ Μακεδονία

Ανδρικές και αγορίστικες ενδυμασίες

  ανδρική ενδυμασία τσολιά
  νησιώτικη ανδρική ενδυμασία
   νησιώτικη αγορίστικη ενδυμασία – Κέρκυρα
  ανδρική ενδυμασία Ανατολικής Ρωμυλίας
  ανδρική ενδυμασία Ηπείρου


Zpět