Επίτιμα μέλη


Τα επίτιμα μέλη εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης βάσει πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για πρόσωπα που διακρίνονται για τις δραστηριότητές τους στον εθνικό και κοινωνικό χώρο ή που προσέφεραν στο Λύκειο ιδιαίτερες υπηρεσίες.

Επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται η πρόεδρος της οποίας έληξε η θητεία της.

ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 
πρώτη επίτιμη πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων στην Τσεχική Δημοκρατία

ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
πρόεδρος του Ιδρύματος Hellenika

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
χοροδιδάσκαλος των ελληνικών δημοτικών χορών, μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΝΚ ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ
δεύτερη επίτιμη πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων στην Τσεχική Δημοκρατία