Σύμφωνα με το ελληνικό ημερολόγιο έχει γιορτή:logo Vitejte