Δάσκαλοι και βοηθοί των ελληνικών δημοτικών χορών και ρυθμικής αγωγή


Υπεύθυνη τμήματος δημοτικών χορών 
για νεολαία από 16 χρονών
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΛΑ
Υπεύθυνη τμήματος δημοτικών χορών
για νεολαία μέχρι 16 χρονών
ΜΑΡΙΑ ΧΙΝΟΠΩΡΟΥ
Δάσκαλοι τμήματος δημοτικών χορών  ΜΙΧΑΛ ΛΑΣΟ
ΠΑΡΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Βοηθοί τμήματος δημοτικών χορών
και τμήματος ρυθμικής αγωγής
ΛΕΝΚΑ ΜΠΙΑΛΑΣΟΒΑ ν.
ΤΟΜΑΣ ΜΠΟΓΚΑΡ
ΦΙΛΙΠ ΚΟΝΟΥΠΚΑ 
ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΝΟΥΠΚΟΒΑ
ΓΙΑΝ ΚΡΑΜΝΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΝΙΣΟΒΑ
ΝΤΕΝΙΣΑ ΒΑΛΑΣΚΟΒΑ
ΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ