Πάρτεναιρ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΙΔΡΥΜΑ HELLENIKA
ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΝΟΦ-ΠΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΒΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΣΤΡΑΒΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΧΟΥΜΙΝ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΜΟΡΑΒΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΟΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΛΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΒΟΗΜΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΠΡΝΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΖΝΙΤΣΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΙΔΡΥΜΑ Γ.Α. ΛΕΒΕΝΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΚΟΦΟΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΟΥΡ 

ΠΑΡΤΕΝΑΙΡ  ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ PETIT
ΤΣΕΧΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΣΤΡΑΒΑΣ