Επαφές

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σταρομπρνιένσκα 20

602 00 Μπρνο

Τσεχική Δημοκρατία


TΗΛΕΦΩΝΟ:
+ 420 732 557 827
+ 420 605 426 887

E-mail: Lyceum.Rekyn@seznam.cz