Επαφές

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σταρομπρνιένσκα 20

602 00 Μπρνο

Τσεχική Δημοκρατία


E-mail: Lyceum.Rekyn@seznam.cz
Facebook
Instagram